verkeersbord van het regenboogzebrapad aan de Dieplaan in Genk

OGWA

OGWA , de Genkse regenboogvereniging met een hart voor iedereen

De bovenstaande tekst zegt het eigenlijk helemaal waarvoor OGWA staat …

OGWA is een regenboogvereniging die openstaat voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.

Dat wil zeggen dat iedereen hier zichzelf kan en mag zijn. Ons ultieme doel is natuurlijk om onszelf overbodig te maken.

Voorlopig streven we ernaar om aanvaard en gerespecteerd te worden. En vooral net zoals iedereen, een veilig en geborgen gevoel te hebben binnen onze brede maatschappij.

Wie zijn we?

OGWA , bestaat uit verschillende medewerkers, die instaan voor de organisatie van LGBTQ-vriendelijke activiteiten. Zo heeft OGWA ook i.s.m. de stad Genk het regenboogzebrapad gerealiseerd.

Daarnaast ook sensibilisering in de scholen ondersteund door de stad Genk. Bovendien heeft OGWA in samenwerking met een paar scholen een scholenkoffer ontworpen. Deze is uiteraard voor de Genkse scholen gratis uit te lenen.

Door middel van hun activiteiten en hun sensibilisering houden ze het thema LGBTQ actueel.

Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Net zoals iedereen hebben ze allemaal een dagtaak te vervullen. Verder zetten ze zich buiten hun dagtaak met hart en ziel in voor de vereniging.

Elke medewerker is uniek en heeft zijn talenten. Niet alleen zetten ze hun talenten in maar ook vervullen ze een rol binnen OGWA.